+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

DĚTSKÁ SKUPINA

Dětská skupina Na rovině, Třebosice je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a  o změně souvisejících zákonů. Dětská skupina (DS) Na rovině opětovně zahájila provoz 1. listopadu 2020 a bude po dobu 18 měsíců  financována převážně z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016959

Název projektu: Pokračování provozu DS Na rovině 

Realizace:  1.11. 2020 – 30.4.2022

DS poskytuje rodičům podobnou službu jakou je např. mateřská školka. Tedy možnost hlídání dětí po dobu pracovní doby. Skupina je určena pro děti od dvou let a nabízí hlídání po dobu celého dne, případně hlídání půldenní.