+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

HISTORIE

Školní rok 2009/2010 – Začali jsme jako Klub domácího vzdělávání v Lázních Bohdaneč.
Školní rok 2010/2011 – ZŠ Na rovině zahájila oficiálně svůj provoz.
Školní rok 2014/2015  – ZŠ Na rovině otevírá také 2. stupeň.
Školní rok 2015/2016 – ZŠ Na rovině se stěhuje z Lázní Bohdaneč do staré školní budovy v Třebosicích. Konečně nemusí sdílet prostory s jinými subjekty…
Školní rok 2016/2017 –  Odchází první deváťák, který úspěšně složil přijímací zkoušku na střední jazykovou školu.
Školní rok 2018/2019 – Odchází první deváťačka, která prošla naši školu komplet od 1. třídy, dostala se na dvě gymnázia a uměleckou střední školu, ale rozhodla se ještě rok před tím strávit na střední škole v USA
Září 2020 – Měníme jméno: ZŠ Na rovině se mění na ZŠ Srdcovka

Září 2022 – otevíráme konečně mateřskou školku a rozšiřujeme jméno na ZŠ a MŠ Srdcovka 

NÁROKY NA UČITELE Učitelé musí kromě pedagogického vzdělání absolvovat kurz Respektovat a být respektován. Musí se soustavně a systematicky vzdělávat a mít zájem o spolupráci či supervizi dalších odborníků.


FINANCOVÁNÍ A HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ Finanční náročnost se odvíjí především od počtu dětí ve třídách. Hlavní zdroje prostředků jsou:

  • dotace MŠMT dle zákona 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
  • prostředky získané občanským sdružením Srdcovkarium z. s. – dary, granty
  • spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi (dobrovolníci, společné granty)
  • výroba a prodej didaktických pomůcek
  • využívání prostor ke vzdělávacím akcím, workshopům
  • finanční účast rodičů