V případě pochybností o tom, zda člen sdružení jedná v souladu se stanovami, je potřeba podat písemnou stížnost s konkrétním popisem problému členské schůzi spolku.

Ukončení členství se oznamuje písemně (s datem a podpisem) jednatelce spolku.