+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

Platby

Číslo účtu pro platbu školkovného a stravného v DS: 2301510791/2010

ŠKOLKOVNÉ

do srpna 2020 – 1500 Kč / měsíc
od září 2020 – 2000 Kč / měsíc (sourozenec 1500 Kč)
Školkovné se platí do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci na které platíte školkovné.
Číslo účtu: 2301510791/2010
VS: datum narození dítěte (DDMMRRRR)
Zpráva pro příjemce: Školkovné – jméno a příjmení dítěte.

STRAVNÉ

Pro platbu stravného jsou nastaveny pevné částky podle počtu dnů, které díte DS navštěvuje. Cena oběda je 50 Kč, cena  svačiny je 20 Kč, celkem za jídlo 70 Kč na den.

Pevné částky pro Vaši lepší orientaci:
Docházka:
2 dny v týdnu – 8 x 70 Kč = 560 Kč/měsíčně
3 dny v týdnu – 12 x 70 Kč = 840 Kč/měsíčně
5 dnů v týdnu – 20 x 70 Kč = 1400 Kč/měsíčně

Stravné se platí do 20. dne měsíce předcházejícího měsíci na které platíte stravné.

Číslo účtu: 2301510791/2010
VS: datum narození dítěte (DDMMRRRR)
Zpráva pro příjemce: Stravné – jméno a příjmení dítěte.

Vyúčtování stravného bude provedeno 2x ročně, tedy v pololetí a na konci školního roku, kdy budou vráceny veškeré přeplatky. Je důležité hlídat si odhlašování obědů při nepřítomnosti dítěte, jinak bude oběd normálně započítán.

Odhlašování obědů:

  • SMS zprávou do 6.45 hod daného dne na telefonní číslo 734 208 599 Jana Balcarová
  • pro odhlášení je možno použít sešit s odhláškami, který je umístěn v dětské skupině na nástěnce (plánovaná absence)