+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023:

 

Poplatek za školní družinu a školní klub je 1000,- za rok. Finance budou využity na zlepšení vybavení a zázemí ŠD.

 

Pokud chcete využít pouze ranní provoz družiny, vyplňte přihlášku, není požadována finanční úhrada.

 

Platba družiny na účet školy: 2701387737  / 2010 – do 15. 9. 2022
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „družina“. Variabilní symbol zadejte ve tvaru DDMMRRRR narození vašeho dítěte.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA je určena pro žáky 1. – 5. ročníku do výše kapacity ŠD.

 

Ranní provoz:

 

7.30 – 8.45

 

Odpolední provoz:

 

ŠD: 12.30 – 16.00

 

Školní družina je založena na podobných principech jako škola: respektování osobnosti a pravidel, Montessori přístup, nabídka činností, vedení k samostatnosti, nelehká cesta k zodpovědnosti – vyvážený soubor práv a povinností).

 

S sebou:
pohodlné sportovní oblečení na převlečení pro pobyt venku

 

Vychovatelky:
Denisa Štěpánková a Monika Michalová

 

Telefon:
734 132 157 – na tomto telefonním čísle prosím dohadujte „družinové“ věci, omlouvejte děti, domlouvejte změny odchodů apod. Je neustále v družině a není závislý na tom, kdo zrovna družinu vede.

 

Emaily:
stepankova@skolasrdcovka.cz
michalova@skolasrdcovka.cz