+420 777 044 101 skola@skolasrdcovka.cz

 

  Strava

  • Stravování dítěte v rámci dětské skupiny včetně pitného režimu dětem zajišťuje poskytovatel. Svačiny jsou nakupovány a připravovány provozovatelem, jejich kvalita odpovídá zdravé a racionální stravě, dbá se na minimální podíl cukrů. Obědy jsou do zařízení dováženy smluvní společností ZŠ Waldorfská Pardubice. Je možné zajistit individuální dietní plát s ohledem na alergie či jiné zdravotní potřeby dítěte. Veškeré specifické potřeby je nutné vždy doložit lékařským potvrzením s podrobným stravovacím omezením. Pitný režim zajišťují pečující osoby v rámci provozu DS.

   Výbava pro děti do Dětské skupiny

  • V šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou. Zákonní zástupci šatny nepřeplňují zbytečným množstvím oblečení, nenechávají zde léčivé přípravky, potraviny, ostré předměty a udržují zde pořádek.
  • Jestliže dítě používá pleny, nebo další hygienické pomůcky, je zákonný zástupce povinen zajistit dítěti přiměřené množství těchto věcí na denní pobyt tak, aby mohly pečující osoby zajistit dítěti kvalitní péči včetně osobní hygieny.

   Platby

  • Poskytovaná služba péče o dítě je zpoplatněna částečnou náhradou, řídí se platným ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  – narovine.cz  a je součástí smlouvy o péči o dítě, kterou uzavírá provozovatel s rodiči při nástupu do zařízení.
  • Cena za stravné se řídí aktuálním ceníkem, který je uveřejněn na webových stránkách zařízení  – narovine.cz.

   Ostatní ustanovení

  • Úklid v DS se zajišťuje v následujícím režimu:
   • vytření podlah, vysání koberců, utření prachu, umytí hygienických zařízení, vynesení odpadkových košů – denně
   • umytí dveří, umytí omyvatelných stěn – jednou za měsíc
   • mytí oken – dvakrát ročně
  • Manipulace s prádlem
   • výměna ložního prádla – jednou za 3 týdny nebo dle potřeby
   • výměna ručníků – 1x týdně
   • čisté a použité ručníky a lůžkoviny se skladují odděleně; použité ručníky a lůžkoviny se skladují ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí.
  • Praní lůžkovin a ručníků zajišťuje DS ve vlastní pračce. Při praní prádla jsou používány ekologické prací prostředky.
  • Pyžama si nosí děti vlastní. Jsou měněna každý týden. Vždy v pátek si děti odnesou použité pyžamo a v pondělí si přinesou čisté. Praní zajišťují rodiče.