ŠKOLKOVNÉ MŠ od 1.9.2024

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně 4 200 Kč 3 600 Kč 2 900 Kč

Platba školkovného pro MŠ:
na účet školy: 2701387737 / 2010 lze posílat měsíčně (do 20. předchozího měsíce) / pololetně (do 20. 8. a 20. 1.) / ročně (do 20. 8.).
Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a „školné MŠ“.

STRAVNÉ MŠ:

obědy á 53 Kč, dopol. svačina á 15 Kč, odpol. svačina á 15 Kč
měsíčně 1 113 Kč/obědy,   315 Kč/ dopol. svačina, 315 Kč/odpol. svačina
celkem za měsíc 1 743 Kč

Při částečné docházce je třeba si částku vypočítat (např. docházka 3 dny v týdnu, celkem za měsíc 12 dní: 12x53 Kč, 12x15 Kč dopol. svačina, 12x15 Kč odpol. svačina = 996 Kč)

Platba stravného pro MŠ:
na účet školy: 2101387733 / 2010 posílat měsíčně. Platí se zálohově do 20. dne předchozího měsíce (např. do dvacátého října na měsíc listopad). 
Do poznámky uveďte jméno a příjmení dítěte a „obědy MŠ“.


Odhlašování obědů:
telefonicky do 6.45 hod. sms zprávou na telefonní číslo Jany Balcarové 734 208 599.
Do zprávy uveďte datum, jméno a příjmení dítěte a MŠ.