Zápis do Mateřské školy Srdcovka pro školní rok 2024/2025

Výsledky zápisu najdete 

Zápis do MŠ Srdcovka proběhne v pondělí 6. 5. 2024 od 15.30 do 17.00 hodin.

Co s sebou: vyplněnou přihlášku do MŠ, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

 • Dosažení 5 let věku k 31. 8. 2024 – povinnost předškolního vzdělávání (Zákon 178/2016 Sb.)
 • Dosažení min. 3 let věku k 31. 8. 2024
 • Sourozenec v ZŠ a MŠ Srdcovka
 • Souznění s principy školky a ŠVP
 • Stanovené pravidelné očkování nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě v povinném předškolním vzdělávání.
 • V případě většího počtu zájemců, než bude školka přijímat, se shodným naplněním kritérií, bude rozhodnuto losováním.

  Doporučujeme a vidíme jako potřebné:
 • Návštěva rodiče dítěte ve školce a seznámení se s principy školky a ŠVP
 •  Účast dítěte na Dni otevřených dveří a adaptačního pobytu v MŠ
 • Účast dítěte při Zápisu do MŠ Srdcovka dne 6. 5. 2024.

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu, pokud je volná kapacita MŠ.

Formuláře najdete zde na webu na "úřední desce" v menu "o nás".