Zápis do Mateřské školy Srdcovka pro školní rok 2023/2024

Výsledky zápisu najdete ZDE.

Dne 3. 5. 2023 od 15.00 proběhl zápis do MŠ Srdcovka.

Co s sebou: vyplněnou přihlášku do MŠ, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

  • Dosažení 5 let věku k 31. 8. 2023 – povinnost předškolního vzdělávání (Zákon 178/2016 Sb.)
  • Dosažení min. 3 let věku k 31. 8. 2023
  • Sourozenec v ZŠ a MŠ Srdcovka
  • Souznění s principy školky a ŠVP
  • Stanovené pravidelné očkování nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Povinnost očkování se nevztahuje na dítě v povinném předškolním vzdělávání.
  • V případě většího počtu zájemců, než bude školka přijímat, se shodným naplněním kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Doporučujeme a vidíme jako potřebné:
Účast dítěte při Zápisu do MŠ Srdcovka dne 3. 5. 2023.

Děti mohou být přijímány k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu, pokud je volná kapacita MŠ.

Formuláře najdete zde na webu na "úřední desce" v menu "o nás".