Školné na naší škole pro ZŠ i MŠ:

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně 3 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč

 

žáci vzdělávající se podle § 38 a § 41

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč