HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU

ŘÍJEN
11.10. zrakový screening PROZRAK
14.10. logopedická konzultace
20.10. program Příprava zvířátek na zimu – p. Kadlečková (program v MŠ)
26.10. - 28.10. Podzimní prázdniny

LISTOPAD
16.11. Keramika s Kačkou Dubcovou 

PROSINEC
5.12. Mikuláš v MŠ
7.12. Vánoční dílničky s rodiči v MŠ
15.12. Krajská knihovna - program Kouzelný svět zvířátek v knihách Petra Horáčka
16.12. Filharmonie Pardubice - program Karneval zvířat (předškoláci)
21.12. Dopolední vánoční dílny v ZŠ
22.12. Vánoční program MŠ a ZŠ v kostele

LEDEN

ÚNOR

1.2. Městská policie Pardubice v MŠ (téma povolání)
3.2. Pololetní prázdniny (provozní doba MŠ omezena)
7.2. Muzikoterapeutická pohádka s Markétou Havlovou
8.2. Kadeřnice v MŠ (téma povolání)
13.2. Stomatolog v MŠ (téma povolání)
15.2. Hasičská zbrojnice Třebosice (téma povolání)

BŘEZEN
6.3. - 12.3. jarní prázdniny (provozní doba MŠ omezena)
15.3. Krajská knihovna - program Jak žijí včelky (v MŠ)
17.3., 24.3., 31.3. Program Zdravé zoubky
23.3. Dětská aromaterapie
29.3.  Velikonoční tvoření s rodiči v MŠ

DUBEN
3.4. Program Zdravé zoubky
4.4. Pohádková zahrada 
24.4. – 28.4. Cirkus Happy Kids MŠ i ZŠ
28.4. knihovna Choltice

KVĚTEN
3.5. Zápis do MŠ
4.5. Ukliďme Česko  MŠ i ZŠ
10.5. Odpolední dílničky s maminkami a babičkami
26.5. Den pro rodinu ZŠ i MŠ

ČERVEN
1.6. Den dětí
19.6. Odpolední dílničky s tatínky
26.6. Sportovní den MŠ i ZŠ
20.6. Rozloučení se školním rokem - Pohádka s Markétou Havlovou