Kritéria přijímání dětí během roku nebo do vyšších ročníků ZŠ
  • Rodiče přijímaného dítěte mají ujasněné požadavky na vzdělávání, jsou obeznámeni s koncepcí školy a koncepce školy jim vyhovuje.
  • Rodiče dítěte již navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
  • Dítě se (spolu s rodičem) zúčastnilo vyučování a zapojilo se do výuky.
  • Do každého ročníku přijímáme 7 dětí, jen výjimečně více.
  • V každém ročníku integrujeme maximálně jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jedno dítě zdravotně postižené.

Formuláře najdete zde na webu na "úřední desce" v menu "o nás".