MENU

Historie školy

Školní rok 2009/2010 – Začali jsme jako Klub domácího vzdělávání v Lázních Bohdaneč.
Školní rok 2010/2011 – ZŠ Na rovině zahájila oficiálně svůj provoz.
Školní rok 2014/2015  – ZŠ Na rovině otevřela také 2. stupeň.
Školní rok 2015/2016 – ZŠ Na rovině se přestěhovala z Lázní Bohdaneč do staré školní budovy v Třebosicích. 
Školní rok 2016/2017 –  Odchází první deváťák, který úspěšně složil přijímací zkoušku na střední jazykovou školu.
Školní rok 2018/2019 – Odchází první deváťačka, která prošla naši školu komplet od 1. třídy, dostala se na dvě gymnázia a uměleckou střední školu, ale rozhodla se ještě rok před tím strávit na střední škole v USA
Září 2020 – Měníme jméno: ZŠ Na rovině se mění na ZŠ Srdcovka

Září 2022 – otevíráme konečně mateřskou školku a rozšiřujeme jméno na ZŠ a MŠ Srdcovka