Školné na naší škole:

denní žáci jedno dítě druhé dítě každé další dítě
měsíčně 3 000 Kč 2 000 Kč 1 000 Kč

Platba školného pro denní školáky:

na účet školy: 2701387737 / 2010 lze posílat měsíčně (do 20. předchozího měsíce) / pololetně (18000 Kč do 20. 8. a 20. 1.) / ročně 36000 Kč (do 20. 8.)
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné ZŠ“ nebo „školné MŠ“.
(Žáci 2. – 9. třídy mají slevu na školném, neplatí školné za červenec a srpen!!)
 

žáci vzdělávající se podle § 38 a § 41

jedno dítě každé další dítě
měsíčně 1 000 Kč 500 Kč

Domácí školáci za červenec a srpen školné neplatí.

Platba školného pro domácí školáky:
na účet školy: 2401387735 2010 lze posílat měsíčně/pololetně/ročně
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „školné“.

 

OBĚDY

Žáci se stravují ve školní jídelně v Třebosicích, strava je dovážena ze ZŠ Waldorf, která plní bronzový certifikát v projektu Skutečně zdravá škola.

Platba obědů:
na účet školy: 2101387733 / 2010 posílat měsíčně. Platí se zálohově do 20. dne předchozího měsíce (např. do dvacátého října na měsíc listopad). Na měsíc září zaplaťte mimořádně do 5. září.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „obědy“.

Cena stravného (naše ceny nejsou dotované KÚ na provozní režii):

 věk  cena za oběd měsíční záloha průměrný počet dní v měsíci je 21
7–10 56,-Kč 1176,-Kč
11–14 58,-Kč 1218,-Kč
15 a více 61,-Kč 1281,-Kč

 

DRUŽINA

Cena družiny: 1000 Kč / rok
Platba družiny na účet školy: 2701387737 / 2010 – splatné do 15. 9. 2022.
Do poznámky uveďte jméno a příjmení žáka a „družina“.