PROGRAM DNE

7:30 – 8:45 hod.     příchod dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí
8:45 – 9:50 hod.     Montessori aktivity, smyslové hry, jazykové chvilky, řízená činnost
9:30 – 9:50 hod.     hygiena, průběžná svačina
9:50 – 10:15 hod.     setkání na elipse, seznámení a motivace dětí ke společnému tématu, práce na tématu
10:15 – 12:15 hod.     pobyt venku, hygiena
12:15 – 12:40 hod.    oběd, hygiena, odchod dětí, příprava na odpočinek/spánek
12:40 – 14:00 hod.  odpočinek dle individuálních potřeb dětí, chvilka s knihou, tiché aktivity, práce s předškoláky
14:00 – 14:20 hod.  hygiena, průběžná svačina
14:20 – 16:00 hod.  pobyt venku, konstruktivní činnosti, námětové hry, volné aktivity, tvoření, individuální práce


Pátek 8:30 - 9:00 hod.  angličtina s Mílou