PROGRAM DNE

7:30 – 8:45 hod.      příchod dětí, hry a činnosti dle zájmu dětí
8:45 – 10:00 hod.    Montessori aktivity, smyslové hry, jazykové chvilky, řízená činnost
9:00 – 9:45 hod.      hygiena, průběžná svačina
10:00 – 10:20 hod    setkání na elipse, seznámení a motivace dětí ke společnému tématu, práce na tématu
10:20 – 11:50 hod.     pobyt venku, hygiena
12:00 – 12:30 hod.    oběd, hygiena, odchod dětí, příprava na odpočinek/spánek
12:30 – 14:00 hod.    odpočinek dle individuálních potřeb dětí, chvilka s knihou, tiché aktivity, práce s předškoláky
14:00 – 14:30 hod.   průběžná svačina, hygiena
14:30 – 16:00 hod.   pobyt venku, konstruktivní činnosti, námětové hry, volné aktivity, tvoření, individuální práce


Úterý     10:00 – 10:30 muzikoterapie s Lisou
Čtvrtek 10:00 - 10:30 angličtina s Lisou