Zápis do Základní školy Srdcovka pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. ročníku ZŠ proběhl dne 10. 4. 2024 od 14 do 17 hod.

Výsledky zápisu najdete ZDE.

Děti můžete vzít s sebou, je pro ně připraven krátký program.
Smyslem zápisu je předání informací potřebných pro školní matriku. S sebou potřebujete rodný list dítěte a občanský průkaz. Pokud budete žádat o odklad, je potřeba doložit zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a od odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria pro přijetí:
· Dítě má sourozence v ZŠ Srdcovka.
· Dítě navštěvuje MŠ Srdcovka.
· Sloulad se ŠVP (dle pozorování dítěte učitelem v průběhu adaptačních dní).
· V případě většího počtu zájemců, než bude škola přijímat, se shodným naplněním kritérií, bude rozhodnuto losováním.

Doporučujeme a vidíme jako potřebné:
· Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí.
· Aby rodiče dítěte navštívili výuku, informovali se o průběhu vzdělávání.
· Aby se dítě zúčastnilo Dne otevřených dveří a adaptačního pobytu a náš způsob školní práce se pro něj ukázal vhodným.

Přijímáme maximálně 7 žáků do první třídy denního studia.

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou, současně je umístěn (s číselnými kódy dětí) na webové stránce školy. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je písemně zasláno poštou do vlastních rukou.

—————————————————————————————————————

Obecné informace k zápisu:

Pokud zvažujete zápis na naši školu, kontaktujte prosím s předstihem třídní učitelku Mgr. Ivu Broklovou (broklova@skolasrdcovka.cz).

Přijímáme děti, které se budou schopny bez větších potíží naučit samostatnému plánování práce, mají předpoklady k přebírání vlastní zodpovědnosti za svou práci a nebudou mít potíže pracovat ve třídě se smíšeným kolektivem v 1. trojročí. Rodina musí být nakloněna vzájemnému respektujícímu přístupu a jeho zásady uplatňovat ve spolupráci se školou.

Vítáme účast na projektových akcích naší školy, kde se rodiče i děti mohou blíže seznámit s prostředím a kolektivem školy. Zažijí si, co spolupráce i náplň obnáší a nejlépe porozumí principům, na kterých je škola založena.