Začátek školního roku:
1. 9. 2022 v 9:00

Termíny prázdnin:
Podzimní prázdniny: 26. – 28. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 – 2. 1. 2023
Pololetní prázdniny: 3. 2. 2023
Jarní prázdniny: 6. – 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: 6. 4. –  10. 4. 2023
Hlavní prázdniny 1. 7. – 3. 9. 2023

Setkání „ve třech“:
16. 11. 2022 a 19. 4. 2023

Setkání pro rodiče:
5. 9. 2022 v 17:30 (2. st.)
19. 9. 2022 v 16:30 (1. st.)
6. 2. 2023 v 16:30 (1. st.) a 17:30 (2. st.)

Ukončení výuky v 1. pololetí:
31. 1. 2023

Škola v přírodě:
19. – 23. 6. 2023

Dny otevřených dveří:
30. 11. 2022, 1. 2. 202 a 1. 3. 2023, vždy v 9:00

Zápis do 1. třídy Základní školy Srdcovka:
12. 4. 2023 – prosíme o registraci na broklova@skolasrdcovka.cz

Plán pedagogických rad:
7. 11. 2021, 16. 1., 4. 4.  a 5. 6. 2023

Přezkušování domácích školáků:
6. – 7. 1. a 2. – 3. 6. 2023

Ředitelská volna:
27. a 28. 9., 18. 11. 2022, 30. 6. 2023

Ukončení 2. pololetí a školního roku, vydání vysvědčení:
29. 6. 2023

 

Ředitelské volno vyhlašuje ředitel školy v souladu se školským zákonem z organizačních či technických důvodů. Získaný čas věnují pedagogové na návštěvy vzdálenějších spřátelených Montessori škol, vzájemnou podporu, sdílení zkušeností, vzdělávací semináře, workshopy apod. V tento čas mohou také probíhat úpravy a rekonstrukce školní budovy.