První den školy byl dojemný jako obvykle. Počasí nám navíc přálo. Slavobránou prošlo tentokrát více partiček: Páťáci, kteří mířili na 2. stupeň... Třeťáci, kteří mířili k Lubošovi do druhého dvojročí. Pak samozřejmě prvňáci. A nakonec i noví školkáčci, někteří i s rodiči.