Volná místa ve školce

V mateřské školce máme od září 2024 ještě volná místa... Můžete se hlásit Daniele Kalhousové, tel. …

Hledáme učitelku do MŠ!

Hledáme kolegyni do naší mateřské školky! Práci nabízíme na zkrácený či plný úvazek. Od poloviny …

Školní trhy

Po šesti letech znovu oživená tradice. Velmi inteznivní tři hodiny. Spousta krásných výrobků, mnoho …

Veletrh vědy

V pátek 31. 5. 2024 vyrazil 2. stupeň do Prahy na Veletrh vědy. Dvě velké haly nabité vesmítem, …

Výlet do Heřmanova Městce, 2. st.

Po náročných obhajobách ročníkových přišla pro 2. stupeň zasloužená relaxace na výletě... Hned ve …

Zápis do 1. třídy

Roztomilost sama... Budoucí prvňáčci měli několik stanovišť, kde plnili různé úkoly, zatímco rodiče …

Ukliďme Česko

Tradiční akce, ke které se s chutí připojujeme. Na jaře tradičně konaná kolem 22. 4., kdy je Den …

Obhajoby ročníkových prací 2024

Letošní obhajoby byly opravdu skvělé. Klobouk dolů před všemi žáky druhého stupně, …

Výstava výrobků k ročníkovým pracem

V rámci ročníkových vzniklo i mnoho úžasných výrobků nebo jiných akčních výstupů. Ve vchodu do školy …